ОНП Професійна освіта. Цифрові технології

Підготовка фахівців в галузі комп’ютерних технологій за спеціальністю «Професійна освіта. Цифрові технології» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які мають подвійну спеціалізацію в галузі комп’ютерних технологій: педагогічну та інженерну. Такі фахівці, з одного боку, мають навички створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій в управлінській сфері та сфері навчання, а також мають здатність передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв, технікумів і ЗВО різних профілів. Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, навичками управлінської та педагогічної діяльності на рівнях розробників спеціальних програмних продуктів та викладачів комп’ютерних дисциплін.

Складові освітньо-наукової програми

ОНП Другий (магістерський) рівень

Навчальні плани


Гарант освітньої програми – Осадча Катерина Петрівна


Громадьске обговорення освітньо-наукової програми

Пропозиції щодо оновлення ОНП просимо відправляти на електронну пошту кафедри

Силабуси освітніх компонентів

Аннотації вибіркових освітніх компонентів

Загальноуніверситетський каталог вибіркових освітніх компонентів

Відомості про самооцінювання освітньої програми

План проведення акредитаційної експертизи

Опитування щодо оцінки якості освітньої програми

Анкета для здобувачів вищої освіти

Анкета для роботодавців

Ми чекаємо саме на Вас!