Громадські обговорення

Обговорення освітніх програм


Результати опитування учасників навчального процесу та стейкхолдерів


1. «Запобігання конфлікту інтересів, розповсюдження булінгу та сексуальних домагань очима здобувачів вищої освіти»

2. «Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти»

3. «Здобувачі вищої освіти про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання в МДПУ»

4. «Інформаційна, організаційна, консультативна та соціальна підтримка в університеті очима здобувачів вищої освіти»

5. «Організація освітнього процесу в університеті очима здобувачів вищої освіти»

6. «Удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти в МДПУ очима роботодавця»

7. «Якість освітніх послуг у процесі дистанційного навчання очима здобувачів вищої освіти»

8. «Якість освітньої програми очима здобувачів вищої освіти»