Попередній захист магістерських робіт

29.11.2021

29 листопада 2021 року на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальностями 014.09 Середня освіта (Інформатика) та 122 Комп’ютерні науки.

Передзахист дипломних робіт проходив за участі викладачів кафедри інформатики і кібернетики: д.т.н., проф. Єремєєв В.С., к.пед.н., ст. викл. Конюхов С.Л.; д.філ., ст. викл. Крашеніннік І.В., ст. викл. Сіциліцин Ю.О.; к.пед.н., ст. викл. Чорна А.В.; д.філ., ст. викл. Ібрагімова Л.А., ас. Сердюк І.М.; ас. Букреєв Д.О.

 

Захід відбувався онлайн з використанням конференції GoogleMeet. Студенти повідомили про отримані протягом виконання своїх досліджень результати, супроводжуючи доповіді демонстрацією презентацій. Наприкінці кожного виступу відбувалося обговорення робіт, під час якого студенти обґрунтовували обрані методи вирішення поставлених завдань, відповідали на питання та слухали зауваження.

 

Бажаємо всім подальших професійних здобутків!