Дисертаційні дослідження

Сіциліцин Юрій Олександрович
«Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення паралельного програмування»
Здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Науковий керівник: Осадчий В’ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор

Ібрагімова Людмила Анатоліївна
«Формування алгоритмічної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі професійної підготовки»
за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Науковий керівник: Осадчий В’ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор

Крашеніннік Ірина Володимирівна
«Формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах»
Здобуття ступеня доктора філософії
за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Науковий керівник: Осадчий В’ячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор

Букреєв Дмитро Олександрович
«Педагогічні засади використання засобів інтелектуальних інформаційних технологій для індивідуалізації навчання студентів IT- спеціальностей»
за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Науковий керівник: Круглик Владислав Сергійович, доктор педагогічних наук, професор

Чемерис Ганна Юріївна
«Формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук»
за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Чорна Альона Віталіївна
«Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін»
Спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент