Молодіжний обмін: майстер-клас від Послів європейської молоді

Встигніть потрапити на молодіжний обмін: майстер-клас від Послів європейської молоді!

10 червня о 17:00
Платформа ZOOM

Спікери:
— Віктор-Володимир Демко — Посол європейської молоді, учасник 11х молодіжних обмінів в ЄС та громадський активіст.
— Олена Сороцинська — Посолка європейської молоді, учасниця 30+ молодіжних обмінів, міжнародних тренінгів та конференцій, керівниця організації “Крок. Вперед”, яка опікується питаннями молодіжних обмінів.

На тебе чекають дискусії про те:
— що таке Erasmus +
— де шукати можливості Erasmus
— як правильно писати мотиваційні листи на Erasmus
— найпоширеніші помилки у заявках
— які вимоги до ідеального учасника обміну
— які труднощі та проблеми можуть виникнути на обміні.

Учасники та учасниці вебінару матимуть змогу взяти участь у невеличкому конкурсі з брендованими подарунками.

Реєстрація відкрита до 20:00 9 червня, тож поспішай!

 

Участь і перемога студентів та викладачів кафедри у конкурсі студентських наукових робіт «Інформаційні системи і технології»

26 травня викладачі кафедри інформатики і кібернетики — проф. Осадчий В.В., проф. Круглик В.В., доц. Осадча К.П. у складі членів журі та студенти — Іванов О., Прядко А., Гайцук С. брали участь у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Інформаційні системи і технології».

У конкурсі загалом брали участь 92 учасники із 83 роботами з 46 закладів вищої освіти України.

Конкурс відбувався на базі Хмельницького національного університету. У фіналі взяли участь 26 робіт, які оцінювалися 25-ма членами журі з усієї України.

За результатами конкурсу у запеклій боротьбі робота Іванова Олександра під керівництвом проф. Осадчого В.В. на тему «Розробка додатку з доповненою реальністю для вибору меблів з можливістю керування об’єктами» та робота Гайцука Станіслава під керівництвом Круглика В.С. на тему «Розробка корпоративного порталу для міжнародного туроператора на базі CRM-системи» отримали 3-і призові місця. Інше роботи були відзначені грамотами за участь. ⠀

Дякуємо студентам і керівникам за участь і гарну роботу! Вітання переможцям!

Викладачі кафедри взяли участь у «MoodleMoot Ukraine 2020»

Викладачі кафедри інформатики і кібернетики (д.пед.н., професор, завідувач кафедри Осадчий В.В., к.пед.н., доцент Осадча К.П., асистенти Сердюк І.М. і Крашеніннік І.В.) взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» у межах виконання НДР «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (Державний реєстраційний номер: 0120U101970).

MoodleMoot – це традиційна назва конференцій, які в усьому світі проводяться користувачами системи управління навчанням Moodle. Цього року конференція пройшла дистанційно. В представлених доповідях висвітлено досвід впровадження LMS Moodle у закладах вищої і загальної середньої освіти, особливості створення нових модулів, проблеми інтеграції Moodle з іншими програмними засобами, організаційні, педагогічні та методичні проблеми використання Moodle.

Наші викладачі ознайомилися з доробком науковців інших закладів вищої освіти, отримали інформацію для продукування нових ідей, які будуть втілені у процесі викладання навчальних дисциплін та виконання НДР.

Викладачі кафедри взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2020)

21 травня колектив виконавців НДР «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (Державний реєстраційний номер: 0120U101970) представив перші отримані результати на V Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2020). У поданих матеріалах розкрито окремі аспекти індивідуалізації та персоналізації освітнього процесу в умовах змішаного навчання, зокрема на основі застосування LMS Moodle.

Конференція проводилась 21-22 травня 2020 р. на базі Черкаського державного технологічного університету в дистанційному форматі на платформі Cisco Webex Meetings.

На пленарному засіданні виступив керівник НДР, завідувач кафедри інформатики і кібернетики, д.пед.н., професор Осадчий В.В. з доповіддю «Технології віртуальної та доповненої реальності  в освіті».     

На секційних засіданнях виступали:

  • асистент Чорна А.В. «Можливості платформи  Moodle для індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання».
  • ст. викладач Сіциліцин Ю.О. «Вибір мови програмування математичної моделі для адаптивних систем навчання».
  • к.пед.н., ст. викладач Наумук І.М. «Адаптивне навчання на основі LMS Moodle: постановка проблеми».

Наші викладачі також ознайомилися з доробком науковців інших закладів вищої освіти, взяли участь в обговоренні актуальних проблем вищої освіти, отримали додатковий досвід наукового онлайн-спілкування.

 

         

 

 

 

ICSF — 2020: The International Conference on Sustainable Futures

Протягом 10 років кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького проводила всеукраїнську конференцію «Інформаційні технології в освіті та науці», яка у минулому році набула статусу міжнародної.

У цьому році викладачі кафедри проф. Осадчий В.В. та доц. Осадча К.П. стали організаторами семінару «ICT in Education and Sustainable Futures Workshop», що проходить у рамках «ICSF — 2020: The International Conference on Sustainable Futures». Вибрані матеріали семінару будуть опубліковані як спеціальний випуск журналу E3S Web of Conferences, що індексується у Scopus.

Через карантинні заходи семінар відбувся 20 травня в онлайн-режимі. На ньому було заслухано 31 доповідь українських і зарубіжних науковців.  Серед них і доповіді науковців нашої кафедри, що пройшли ретельне рецензування програмного комітету:

«Implementation of education for sustainable development principles in the training of future software engineers» — Конюхов С.Л., Осадча К.П.

«Education individualization by means of artificial neural networks» — Осадчий В.В.

«Methodology for calculating the number of migratory birds in the territory of the wind farms of the Azov region using information and communication technology»  — ЄремєєвВ.С., Осадчий В.В.

Дякуємо всім науковцям за участь у семінарі!

Фаховий семінар з обговорення дисертаційних досліджень

 

15 травня 2020 року на кафедрі інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулося засідання фахового семінару з обговорення дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) здобувачів Чемерис Ганни Юріївни та Крашеніннік Ірини Володимирівни.

Головою семінару був призначений доктор технічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Єремєєв Володимир Сергійович, секретарем – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Наумук Ірина Миколаївна. В роботі семінару взяли участь 18 осіб: науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедри інформатики і кібернетики; представники інших закладів вищої освіти.

Здобувач Чемерис Ганна Юріївна у своїй доповіді виклала основні положення дисертації на тему «Формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук». Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Рецензенти: Москальова Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи; проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, та Прокоф’єв Євген Геннадійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Здобувач Крашеніннік Ірина Володимирівна у своїй доповіді виклала основні положення дисертації на тему «Формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах». Науковий керівник: Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Рецензенти: Круглик Владислав Сергійович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, та Прокоф’єв Євген Геннадійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Згідно з регламентом, передбаченим Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167), після доповідей здобувачам були поставлені запитання за матеріалами дисертацій. Представлені доповіді і презентації викликали інтерес і дискусію стосовно основних положень наукових досліджень. Також були заслухані висновки наукових керівників і рецензентів. Результати досліджень одержали позитивну оцінку усіх присутніх на фаховому семінарі. Виступаючі відзначили актуальність тем, глибину наукових і практичних досліджень, високий рівень обізнаності доповідачів у досліджуваних темах, обґрунтованість і достовірність сформульованих положень і висновків.

У завершення фахового семінару були ухвалені в цілому наукові доповіді здобувачів Чемерис Г.Ю. та Крашеніннік І.В., затверджено висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертацій та рекомендовано дисертаційні роботи до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) у разових спеціалізованих вчених радах.

Розпочато експеримент «Проектування хмаро орієнтованої методичної системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеї»

В межах виконання державного наукового дослідження «Адаптивна хмаро орієнтована система навчання та професійного розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти» було розпочато експеримент «Проектування хмаро орієнтованої методичної системи підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеї».
Кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету бере участь у проведенні дослідно-експериментальної роботи у складі розробників, до якого також входять 5 закладів вищої освіти Херсонський державний університет, Криворізький педагогічний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Державний університет «Житомирська політехніка».
Наукове керівництво здійснює кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Мар’єнко Майя Володимирівна.
Науковий консультант: кандидат філософських наук, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Шишкіна Марія Павлівна.
Під час введення карантинних заходів командою завершено перший етап дослідження. Сформовано склад учасників експерименту, виконано добір і початкова підготовка кадрів, визначено та уточнено функціональні обов’язки педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту.
Зокрема, матеріали і методи, розроблені в межах експерименту, будуть використані в ході проведення низки навчальних заходів (семінарів, тренінгів).

 

Попередній захист дипломних робіт

27 квітня 2020 р. на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Засідання проходило під головуванням д.тех.н., професора Єремєєва В.С., за участі викладачів кафедри к.пед.н. Конюхова С.Л., к.пед.н. Наумук І.М., Крашеніннік І.В. Захід відбувався онлайн з використанням конференції Zoom. Студенти повідомили про отримані протягом виконання своїх досліджень результати, супроводжуючи доповіді демонстрацією презентацій. Наприкінці кожного виступу відбувалося обговорення робіт, під час якого студенти обґрунтовували обрані методи вирішення поставлених завдань, відповідали на питання, слухали зауваження. Усі представлені на розгляд роботи є цікавими і мають практичну цінність. Завдячуючи зручним засобам Zoom, засідання було проведено організовано і ефективно. Досвід показав, що здобувачі вищої освіти зможуть успішно скласти екзаменаційну сесію, а у випадку необхідності і державну атестацію, в онлайн-режимі.

Онлайн-курси із «Проектування Lego-роботів»

Приємна новина для всіх юних роботехів віком від 10 років, які зараз перебувають вдома і не мають змоги займатися улюбленою справою.

Кафедра інформатики і кібернетики розпочинає онлайн-курси із «Проектування Lego-роботів».

На курсі діти навчаться:

— працювати в середовищі LEGO Digital Design (LDD)

— проектувати робочі механізми з використанням деталей конструктора Lego Mindstorms

— створювати 3D моделі роботів

Перше заняття планується провести в четвер 30-го квітня о 15.00, а надалі проводитимуться систематично 1 раз на тиждень (тривалість заняття – 2 години). Сподіваємось що учні міста та району завзято приєднаються до нашої ініціативи та розпочнуть своє навчання робототехніці вже зараз.

Всіх бажаючих прохання зареєструватись за посиланням

Також ми запрошуємо слухачів, які є випускниками Steam-Camp, які бажають, продовжити навчання і поглибити свої знання з улюбленої справи. Чекаємо вас всіх і нехай ваші роботи стануть найкращими!

За будь-яких питань звертайтеся до викладачів кафедри:

Альона Віталіївна +38 (096) 27-98-686

Дмитро Олександрович +38 (098) 43-29-120

Участь студенток кафедри у Girls in ICT Day

23 квітня студентки 1-го та 2-го курсів та викладачки кафедри брали участь у  онлайн-марафон з успішними жінками в ІCТ. Він був присвячений Girls in ICT Day і спрямований на подолання  гендерних стереотипів щодо “чоловічих” та “жіночих” професій.
Протягом 16-годинного марафону чарівні представниці нашої кафедри мали можливість почути та поспілкуватись з 32-ма успішними жінками відомих IT-компаній, які ділились своїми надихаючими історіями в ІТ-галузі.
Учасниці марафону прослухали зокрема такі доповіді:

— “Де шукати підтримку та натхнення”- Елена Лопушенко,  керівниця департаменту аналізу та розвитку рішень SAP Ukraine

— “Machine Learning на прикладі Розумних Будинків”  —  Ганна Хабiбуллiна, старший технiчний програм-менеджер AWS (Amazon) 

— “Чи соромно просити про допомогу?”  —  Анастасія Вальденмайєр, software developer Valtech

— “IT Governance Manager як посада для дівчат: міф чи реальність?”  —  Маргарита Сачава, головна менеджерка з планування та управління інформаційних технологій АТ «Райффайзен Банк Аваль»

— “Інновації, що змінюють світ”  —  Евгения Беспалова, співзасновниця та СОО We_Challenge

— “Усвідомлена побудова кар’єри в ІТ”  —  Олена Совин, Tech Lead, Senior Software Engineer Webflow 

та багато інших.Сподіваємося — це буде поштовхом або продовженням цікавої і продуктивної кар’єри наших дівчат в ІТ!