Обговорення освітніх програм кафедри

23.05.2024

23.05.2024 р. відбулося розширене засідання кафедри інформатики і кібернетики, присвячене обговоренню освітніх програм:

  • «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • «Професійна освіта. Цифрові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти
  • «Середня освіта. Інформатика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • «Середня освіта. Інформатика» другого (магістерського) рівня вищої освіти
  • «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  • «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Підготовка до засідання тривала протягом січня — квітня 2024 р. з дотриманням процедури оновлення освітніх програм, визначеної в Положенні про освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти Мелітопольського державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

На засідання були запрошені стейкхолдери: представники закладів освіти, підприємств, інших закладів вищої освіти, здобувачі вищої освіти.

Гаранти освітніх програм презентували узагальнені результати попереднього громадського обговорення та зробили пропозиції щодо оновлення. Присутні зробили низку цікавих зауважень і пропозицій. За результатами обговорення було прийнято рішення про врахування та відхилення окремих пропозицій.

Результати засідання кафедри сформульовано у протоколі № 12.