Попередній захист кваліфікаційних робіт магістрів ОНП «Професійна освіта. Цифрові технології»

29.04.2024

29.04.2024 р. на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня магістра спеціальності 015 Професійна освіта, спеціалізації 015.39 Цифрові технології, освітньої програми «Професійна освіта. Цифрові технології» денної форми навчання.

Захід проведено з метою презентації отриманих результатів, встановлення відповідності досліджень принципам академічної доброчесності, вимогам до оформлення, змісту та структури роботи. 

Здобувачі вищої освіти, кваліфікаційні роботи яких оцінено позитивно, допущені до захисту на засіданні екзаменаційної (атестаційної) комісії. Окрім того, їм надано рекомендації щодо удосконалення доповідей з метою підвищення якості виступів на захисті.

Бажаємо нашим здобувачам вдало завершити навчальний рік, захистити кваліфікаційні роботи та отримати дипломи про вищу освіту.