Початок виробничих практик у ІІ семестрі 2023-2024 н.р.

01.04.2024

Протягом тижня (25.03.24 – 29.03.24 р.) викладачі кафедри інформатики і кібернетики ст. викл. Ібрагімова Л.А.,  ст. викл. Сіциліцин Ю.О., доц. Чорна А.В. провели настановчі конференції з питань виробничої практики здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 014.09 Середня освіта (Інформатика), 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), 122 Комп’ютерні науки.

Керівники ознайомили здобувачів вищої освіти з вимогами до проходження практики та з критеріями оцінювання всіх видів робіт. Під час конференції викладачі відповіли на питання здобувачів та обговорили графік індивідуальних консультацій протягом всього періоду проходження практики.