Науковий семінар за результатами дисертаційних досліджень аспіранток Київського університету імені Бориса Грінченка

16.11.2023

15.11.2023 р. на кафедрі інформатики і кібернетики було проведено підсумковий науковий семінар, під час якого узагальнено результати наукових досліджень аспіранток Київського університету імені Бориса Грінченка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Презентовані роботи спрямовані на вирішення низки актуальних завдань, що постають перед закладами вищої освіти і пов’язані з моніторингом і аналізом результативності дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників, обчисленням на цій основі зведених показників по ЗВО, а також унаочненням отриманих даних для стейкхолдерів.

Валерія Смірнова представила інформаційно-аналітичну систему моніторингу дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, а Анастасія Тютюнник – інструменти для візуалізації результатів діяльності викладачів закладів вищої освіти. Окрім того, аспірантками було створено навчальні комплекси, призначені для ознайомлення з авторським підходами до вирішення поставлених завдань, методикою використання запропонованих систем. Ці комплекси можуть використовуватися для підвищення кваліфікації викладачів та управлінського персоналу ЗВО.

На семінарі відбувся обмін практичним досвідом, за результатами якого дослідниці отримали низку пропозицій щодо подальшого удосконалення створених систем. Важливо, що представлені напрацювання вже зараз можна рекомендувати для поширення в системі вищої освіти України.

Бажаємо подальших наукових досягнень аспіранткам та їхній науковій керівниці – доктору педагогічних наук Оксані Петрівні Буйницькій!