Попередній захист дипломних робіт

06.05.2023

05.05.2023 р. на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітньої програми «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання та здобувачів вищої освіти ступеня магістра спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації 015.39 Цифрові технології освітньої програми «Професійна освіта. Цифрові технології» денної форми навчання.

Попередній захист дипломних робіт студентів проведено з метою презентації отриманих результатів, встановлення відповідності досліджень принципам академічної доброчесності, вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень досліджень.

Передзахист відбувся за головування д.пед.н., проф. Осадчої К.П. у присутності членів комісії доц. Чорної А.В., ст. викл. Сіциліцина Ю.О., ст. викл. Сердюк І.М. та здобувачів.

Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті було оцінено позитивно, допущені до захисту на засіданні екзаменаційної (атестаційної) комісії.