Участь викладачів у дискусії «Якісна реалізація та оновлення освітніх програм в галузі 01 Освіта/Педагогіка»

27.02.2023

27 лютого 2023 р. викладачі кафедри взяли участь у панельній дискусії «Якісна реалізація та оновлення освітніх програм в галузі 01 Освіта/Педагогіка: імплементація наказу Міністерства освіти і науки України № 1006 від 11.11.2022 р.».

Захід було організовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Міністерством освіти і науки України, Національним агентством кваліфікацій, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди для представників закладів вищої освіти, що готують фахівців з педагогічних спеціальностей. Під час вебінару було надано роз’яснення з дискусійних питань, що стосуються імплементації наказу МОН України № 1006 від 11.11.2022 р. «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти».

Головною ідеєю заходу стало те, що наказ № 1006 розширяє можливості ЗВО з удосконалення освітніх програм підготовки фахівців для галузі освіти, зокрема шляхом посилення відповідності професійним стандартам. Разом з тим, обираючи ці можливості, університети мають орієнтуватися на регіональні потреби та вимоги ринку праці.