Розпочався другий сезон практичної підготовки у 2022-2023 н.р.

24.01.2023

24.01.2023 р. викладачі кафедри інформатики і кібернетики провели установчу конференцію з навчальної практики для студентів 1 курсу.

Практична підготовка є важливим компонентом професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Згідно з «Концепцією розвитку педагогічної освіти» на спеціальностях галузі 01 Освіта / Педагогіка практика повинна бути безперервною. Саме тому, навчальними планами освітніх програм «Середня освіта. Інформатика» та «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» передбачено проходження різних видів практик кожного семестру.

Цього тижня розпочалася навчальна практика у студентів 1 курсу 222-і та 822-і груп. Практика триватиме 20 робочих днів. Заняття відбуватимуться онлайн 1 день на тиждень з 23.01.2023 р. до 16.06.2023 р.

Метою практики є формування у студентів первинних практичних навичок та умінь самостійної роботи.

Протягом навчальної практики з фаху студенти ОП «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» (група 822-і) продовжать ознайомлення з системою професійної освіти України та виконають завдання з розроблення дидактичних матеріалів для викладання цифрових технологій у ЗП(ПТ)О.

Під час навчальної (обчислювальної) практики студенти ОП «Середня освіта. Інформатика» (група 222-і) виконають завдання з написання програм, оскільки наявність таких умінь є важливою для майбутніх вчителів інформатики.

Під час конференції студенти були ознайомлені з процесом практики, вимогами до її проходження та оформлення звітної документації. Всі необхідні документи розміщені на сайті ЦОДТ.