Обговорення підсумків навчальних практик

23.12.2022

23.12.2022 р. відбулося засідання кафедри, на якому було підведено підсумки навчальних практик. На засідання були запрошені старости академічних груп.

Осадча К.П., керівниця навчальної практики (з комп’ютерної графіки), доповіла, що в період з 05.12.2022 р. по 16.12.2022 р. здобувачі вищої освіти ОП «Цифровий дизайн» першого (бакалаврського) рівня (2 курс, група 821-і/1) проходили навчальну практику (з комп’ютерної графіки). У цей час згідно програми практики вони виконували завдання з тривимірного моделювання різних предметів з використанням програми 3DX Max, оформлювали щоденники та звіти з практики. На початку практики було проведено установчу конференцію, а наприкінці – звітну. Студенти виконали програму практики та отримали нові знання і практичні навички.

Ібрагімова Л.А., керівниця навчальних практик з програмування, доповіла, що в період з 05.12.2022 р. по 16.12.2022 р. здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня проходили такі практики:
— ОП «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» (2 курс, група 821-і/2) – навчальна практика (з програмування);
— ОП «Комп’ютерні науки» (2 курс, група 321-і) – навчальна (обчислювальна) практика;
— ОП «Комп’ютерні науки» (3 курс, група 320-і) – навчальна практика (обчислювальна).

У цей час згідно програм практик студенти виконували завдання з алгоритмізації обчислювальних задач різного рівня складності та написання відповідних програм, оформлювали щоденники та звіти з практики. На початку практики було проведено установчу конференцію, а наприкінці – звітну (підсумкову). Студенти виконали програми практик та отримали нові знання і практичні навички.