Розпочалась викладацька практика у магістрів

31.10.2022

31 жовтня 2022 р. розпочалась виробнича (викладацька) практика у здобувачів вищої освіти магістерського рівня ОП «Професійна освіта. Цифрові технології».

Практика триватиме з 31.10.2022 р. по 18.11.2022 р. та проходитиме на базі кафедри інформатики і кібернетики.

На установчих зборах керівник практики д.пед.н., професор Осадча К.П. ознайомила студентів зі змістом практики та вимогами до виконання завдань. Мета практики – оволодіння сучасними формами і методами освітньо-виховної роботи у ЗП(ПТ)О, ЗФПО або ЗВО, новими прогресивними технологіями викладання, навичками взаємодії у колективі, а також забезпечення зв’язку між науковою, теоретичною і практичною підготовкою магістра, формування у магістранта системи компетентностей для виконання викладацьких функцій.