Захист дипломних робіт здобувачів магістерського рівня за спеціальністю 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології).

24.05.2022

24 травня 2022 року на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся захист дипломних робіт здобувачів магістерського рівня за спеціальнісю 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології).

 

До екзаменаційної комісії входили: д.тех.н., проф. Єремєєв В.С., к.пед.н., ст.викл. Конюхов С.Л., д.філософ, ст.викл. Крашеніннік І.В. Секретарем комісії виступав ас. Букреєв Д.О.

 

Відкриття заходу відбулось під керівництвом голови ДЕК Єремєєва Володимира Сергійовича, який побажав всім здобувачам успішно захистити дипломні роботи та застостувати набуті професійні навички в майбутньому.

Захист робіт здійснювався дистанційно на платформе GoogleMeet з дотриманням усіх державних вимог. Здобувачі вищої освіти повідомили про отримані протягом виконання своїх досліджень результати, супроводжуючи доповіді демонстрацією презентацій.

Наприкінці кожного виступу відбувалося обговорення робіт, під час якого здобувачі обґрунтовували обрані методи вирішення поставлених завдань та відповідали на питання.

 

Кафедра інформатики і кібернетики вітає випускників із вдалим захистом та бажає вам успіхів на професійному шляху життя!

 

Запрошуємо всіх на навчання в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії!