Участь завідувача кафедри в засіданні конкурсної комісії НАПН України

19.01.2022

Завідувач кафедри інформатики і кібернетики, д.пед.н., проф. Осадчий Вячеслав Володимирович прийняв участь в засіданні конкурсної комісії НАПН України щодо представлення і прийняття до конкурсного відбору проєктів прикладних наукових досліджень, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в 2022 р. та призначення наукових експертів для їх оцінювання.

 

На порядку денному були обговоренні наступні питання:

  • Про представлення і прийняття до конкурсного відбору проєктів прикладних наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, та призначення наукових експертів для їх оцінювання.
  • Про представлення і прийняття до конкурсного відбору проєктів прикладних наукових досліджень для підтримки молодих вчених, які працюють (навчаються) у підвідомчих установах НАПН України, та призначення наукових експертів для їх оцінювання.

До розгляду було подано 28 наукових досліджень.

 

Конкурсний відбір на виконання у 2022 р. наукових досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду, здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету в Національній академії педагогічних наук України, затвердженого постановою Президії НАПН України від 18 листопада 2020 р. № 1-2/12-219.

 

Критеріями оцінювання проєктів наукових досліджень є:

  • якість запланованого дослідження (актуальність, новизна);
  • значущість проєкту для подальшого розвитку науки / технологій / суспільства відповідно до спрямування проєкту (важливість та використання очікуваних результатів);
  • якість і реалістичність запропонованого плану виконання проєкту (обґрунтованість плану дослідження, відповідність матеріально-технічної бази);
  • науковий доробок виконавців проєкту (вагомість доробку керівника і виконавців проєкту тощо).