Захист дипломних робіт магістрів за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) та 122 Комп’ютерні науки

24.12.2021

Протягом 22-24 грудня 2021 року на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся захист дипломних робіт здобувачів магістерського рівня за спеціальностями 014.09 Середня освіта (Інформатика) та 122 Комп’ютерні науки.

 

До екзаменаційної комісії входили: д.пед.н., проф. Круглик В.С., д.тех.н., проф. Єремєєв В.С., к.пед.н., ст.викл. Конюхов С.Л., стейкхолдер – директор «КЗ Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Кондрашова Т.М. Секретарем комісії виступала ас. Сердюк І.М.

 

Відкриття заходу відбулось під керівництвом завідувача кафедри інформатики і кібернетики, д.пед.н., професора Осадчого Вячеслава Володимировича, який побажав всім здобувачам успішно захистити дипломні роботи та застостувати набуті професійні навички в майбутньому. Захист робіт здійснювався в STEM-лабораторії Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог. Здобувачі вищої освіти повідомили про отримані протягом виконання своїх досліджень результати, супроводжуючи доповіді демонстрацією презентацій. Наприкінці кожного виступу відбувалося обговорення робіт, під час якого здобувачі обґрунтовували обрані методи вирішення поставлених завдань та відповідали на питання.

 

Кафедра інформатики і кібернетики вітає випускників із вдалим захистом та бажає вам успіхів на професійному шляху життя!

 

Запрошуємо всіх на навчання в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії!