Предзахист магістерських робіт 2 курсу магістратури

16.04.2021

16 квітня 2021 р. на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся передзахист дипломних робіт здобувачів вищої освіти денного відділення освітнього рівня «Магістр» спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП Професійна освіта. Цифрові технології.

Передзахист відбувся онлайн за допомогою програми Zoom. Студенти виступили з доповідями, відповідали на запитання, які були поставлені з метою встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження. Дипломні роботи студентів в цілому було оцінено позитивно та рекомендовано до захисту.