Участь у роботі спеціалізованої вченої ради

15.04.2021

15 квітня 2021 року доктор педагогічних наук, професор Осадчий Вячеслав Володимирович прийняв участь в опануванні дисертаційного дослідження Яцишиної Анни Володимирівни на здобуття доктора педагогічних наук. Тема дисертаційного дослідження «Теоретико-методичні основи використання цифрових відкритих систем у підготовці аспірантів і докторантів з наук про освіту».

Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді Д 26.459.01 Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України в змішаній формі.