ФАХОВИЙ СЕМІНАР З ОБГОВОРЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

19.02.2021

18 лютого 2021 року на кафедрі інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в режимі Zoom-конференції  відбулося засідання фахового семінару з обговорення дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями):

 

старшого викладача Ібрагімової Людмили Анатоліївни, тема «Формування алгоритмічної компетентності майбутніх інженерів – програмістів у процесі професійної підготовки». Науковий керівник: доктор педагогічних наук професор Осадчий Вячеслав Володимирович. Рецензенти: Круглик Владислав Сергійович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, та Прокоф’єв Євген Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

здобувача Сендера Андрія Андрійовича, тема «Організаційно-методичні засади інтенсифікації професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів з урахуванням когнітивних стилів». Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Круглик Владислав Сергійович. Рецензенти: Осадча Катерина Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та Прокоф’єв Євген Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Головою семінару був призначений доктор технічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Єремєєв Володимир Сергійович, секретарем – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Наумук Ірина Миколаївна. Крім науковців кафедри на засідання були присутні доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського педагогічного університету Хоменко Віталій Григорович і доктор педагогічних наук, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету Валько Наталія Валеріївна.

 

Згідно з регламентом, передбаченим Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167), після доповідей здобувачам були поставлені запитання за матеріалами дисертацій. Представлені доповіді і презентації викликали інтерес і дискусію стосовно основних положень наукових досліджень. Також були заслухані висновки наукових керівників і рецензентів. Результати досліджень одержали позитивну оцінку усіх присутніх на фаховому семінарі. Виступаючі відзначили актуальність тем, глибину наукових і практичних досліджень, високий рівень обізнаності доповідачів у досліджуваних темах, обґрунтованість і достовірність сформульованих положень і висновків.

У завершення фахового семінару були ухвалені в цілому наукові доповіді здобувачів Ібрагімової Л.А. та Сендера А.А, затверджено висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертацій та рекомендовано дисертаційні роботи до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) у разових спеціалізованих вчених радах.

 

Бажаємо нашим колегам скорішого та успішного захисту!