Вітаємо наших колег!

13.02.2021

Вітаємо наших колег – Наумук І. М. та Прокоф’єва Є. Г. з присвоєнням вченого звання доцента та Чорну А. В. з присудженням наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 року №157 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471».

 

Бажаємо сил, натхнення та міцного здоров’я!