Конференція зі здобувачами освіти та гарантами освітніх програм: «Чому і як здобувач вищої освіти може впливати на якість освітньої програми?»

05.02.2021

5-го лютого кафедрою інформатики і кібернетики були проведені онлайн-конференції «Чому і як здобувач вищої освіти може впливати на якість освітньої програми?»

 

Організаторами конференцій були:

  • професор, д.пед.н. Осадчий В.В., гарант освітньої програми «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)»;
  • професор, д.тех.н. Єремєєв В.С., гарант освітньої програми «122 Комп’ютерні науки»;
  • професор, д.пед.н. Круглик В.С., гарант освітньої програми «014.09 Середня освіта (Інформатика)».

 

Учасниками заходу стали здобувачі вищої освіти за відповідними освітньо-професійними програмами, науково-педагогічні працівники кафедри інформатики і кібернетики та стейкхолдери ОП.

 

На конференціях було розглянуто:

  • нормативні документи, які регулюють освітній процес впливу здобувачів на якість освітньої програми в Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького;
  • характеристику чинної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
  • освітню програму, як важливий об’єкт впливу здобувачів вищої освіти для забезпечення та покращення якості освіти в Університеті;
  • принципи системи управління якістю вищої освіти на удосконалення якості освітнього процесу в Університеті.

Дякуємо всім за участь!