На кафедрі інформатики і кібернетики проведено установчу конференцію з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ІV курсу

22.01.2021

22 січня 2021 року на кафедрі інформатики і кібернетики факультету інформатики математики та економіки відбулася установча конференція з виробничої практики для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня ІV курсу спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

Виробнича практика триватиме 4 тижні (з 25.01.2021 по 19.02.2021). Протягом цього часу здобувачі вищої освіти відповідно до «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького» та Програми практики повинні будуть проаналізувати діяльність підприємств – баз практики, дослідити специфіку використання інформаційно-комунікаційних технологій, особливості професійної діяльності інженера-програміста, виконати індивідуальні завдання, підготувати звітну документацію.

Конференцію було проведено в онлайн форматі з використанням месенджера Discord. Організатори зустрічі: гарант освітньої програми «Комп’ютерні науки» к.пед.н., ст. викладач Конюхов С.Л., керівник практики д.пед.н., професор Круглик В.С., наставник академічної групи здобувачів вищої освіти PhD, асистент Крашеніннік І.В. ознайомили студентів з метою практики, очікуваними результатами, планом діяльності, вимогами до звітної документації, критеріями оцінювання.

Наприкінці конференції відбулася коротка сесія «Запитання – відповіді», протягом якої здобувачі вищої освіти отримали додаткові роз’яснення.