Попередній захист дипломних робіт

13.11.2020

13 листопада 2020 р. на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня спеціальностей 122 Комп’ютерні науки та 014.09 Середня освіта. Інформатика.

Засідання проходили під головуванням д.тех.н., професора Єремєєва В.С., за участі викладачів кафедри ст.в. Сердюк І.М., ас.Сицилицина Ю.О.,викл.ст. Букреєва Д.О та під головуванням ст.викл. Наумук І.М., за участю ст.викл. Конюхова С.Л. ,ас. Крашеніннік І.В., ас.Ібрагімової Л.А.

Захід відбувався онлайн з використанням конференції GoogleMeet. Студенти повідомили про отримані протягом виконання своїх досліджень результати, супроводжуючи доповіді демонстрацією презентацій. Наприкінці кожного виступу відбувалося обговорення робіт, під час якого студенти обґрунтовували обрані методи вирішення поставлених завдань, відповідали на питання, слухали зауваження.

Усі представлені на розгляд роботи є цікавими і мають практичну цінність.

Завдячуючи високом навчикам викладачів в питаннях використання засобів дистанційної освіти, засідання було проведено організовано і ефективно.

Бажаємо всім і подальших професійних здобудків!