Викладачі кафедри взяли участь у «MoodleMoot Ukraine 2020»

22.05.2020

Викладачі кафедри інформатики і кібернетики (д.пед.н., професор, завідувач кафедри Осадчий В.В., к.пед.н., доцент Осадча К.П., асистенти Сердюк І.М. і Крашеніннік І.В.) взяли участь в міжнародній науково-практичній конференції «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle» у межах виконання НДР «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (Державний реєстраційний номер: 0120U101970).

MoodleMoot – це традиційна назва конференцій, які в усьому світі проводяться користувачами системи управління навчанням Moodle. Цього року конференція пройшла дистанційно. В представлених доповідях висвітлено досвід впровадження LMS Moodle у закладах вищої і загальної середньої освіти, особливості створення нових модулів, проблеми інтеграції Moodle з іншими програмними засобами, організаційні, педагогічні та методичні проблеми використання Moodle.

Наші викладачі ознайомилися з доробком науковців інших закладів вищої освіти, отримали інформацію для продукування нових ідей, які будуть втілені у процесі викладання навчальних дисциплін та виконання НДР.