Викладачі кафедри взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2020)

21.05.2020

21 травня колектив виконавців НДР «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (Державний реєстраційний номер: 0120U101970) представив перші отримані результати на V Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (ІТОНТ-2020). У поданих матеріалах розкрито окремі аспекти індивідуалізації та персоналізації освітнього процесу в умовах змішаного навчання, зокрема на основі застосування LMS Moodle.

Конференція проводилась 21-22 травня 2020 р. на базі Черкаського державного технологічного університету в дистанційному форматі на платформі Cisco Webex Meetings.

На пленарному засіданні виступив керівник НДР, завідувач кафедри інформатики і кібернетики, д.пед.н., професор Осадчий В.В. з доповіддю «Технології віртуальної та доповненої реальності  в освіті».     

На секційних засіданнях виступали:

  • асистент Чорна А.В. «Можливості платформи  Moodle для індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання».
  • ст. викладач Сіциліцин Ю.О. «Вибір мови програмування математичної моделі для адаптивних систем навчання».
  • к.пед.н., ст. викладач Наумук І.М. «Адаптивне навчання на основі LMS Moodle: постановка проблеми».

Наші викладачі також ознайомилися з доробком науковців інших закладів вищої освіти, взяли участь в обговоренні актуальних проблем вищої освіти, отримали додатковий досвід наукового онлайн-спілкування.