Фаховий семінар з обговорення дисертаційних досліджень

15.05.2020

 

15 травня 2020 року на кафедрі інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відбулося засідання фахового семінару з обговорення дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) здобувачів Чемерис Ганни Юріївни та Крашеніннік Ірини Володимирівни.

Головою семінару був призначений доктор технічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Єремєєв Володимир Сергійович, секретарем – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Наумук Ірина Миколаївна. В роботі семінару взяли участь 18 осіб: науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедри інформатики і кібернетики; представники інших закладів вищої освіти.

Здобувач Чемерис Ганна Юріївна у своїй доповіді виклала основні положення дисертації на тему «Формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук». Науковий керівник: Осадча Катерина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Рецензенти: Москальова Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи; проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, та Прокоф’єв Євген Геннадійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Здобувач Крашеніннік Ірина Володимирівна у своїй доповіді виклала основні положення дисертації на тему «Формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах». Науковий керівник: Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Рецензенти: Круглик Владислав Сергійович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, та Прокоф’єв Євген Геннадійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Згідно з регламентом, передбаченим Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167), після доповідей здобувачам були поставлені запитання за матеріалами дисертацій. Представлені доповіді і презентації викликали інтерес і дискусію стосовно основних положень наукових досліджень. Також були заслухані висновки наукових керівників і рецензентів. Результати досліджень одержали позитивну оцінку усіх присутніх на фаховому семінарі. Виступаючі відзначили актуальність тем, глибину наукових і практичних досліджень, високий рівень обізнаності доповідачів у досліджуваних темах, обґрунтованість і достовірність сформульованих положень і висновків.

У завершення фахового семінару були ухвалені в цілому наукові доповіді здобувачів Чемерис Г.Ю. та Крашеніннік І.В., затверджено висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертацій та рекомендовано дисертаційні роботи до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) у разових спеціалізованих вчених радах.