Попередній захист дипломних робіт

27.04.2020

27 квітня 2020 р. на кафедрі інформатики і кібернетики відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Засідання проходило під головуванням д.тех.н., професора Єремєєва В.С., за участі викладачів кафедри к.пед.н. Конюхова С.Л., к.пед.н. Наумук І.М., Крашеніннік І.В. Захід відбувався онлайн з використанням конференції Zoom. Студенти повідомили про отримані протягом виконання своїх досліджень результати, супроводжуючи доповіді демонстрацією презентацій. Наприкінці кожного виступу відбувалося обговорення робіт, під час якого студенти обґрунтовували обрані методи вирішення поставлених завдань, відповідали на питання, слухали зауваження. Усі представлені на розгляд роботи є цікавими і мають практичну цінність. Завдячуючи зручним засобам Zoom, засідання було проведено організовано і ефективно. Досвід показав, що здобувачі вищої освіти зможуть успішно скласти екзаменаційну сесію, а у випадку необхідності і державну атестацію, в онлайн-режимі.