На кафедрі інформатики і кібернетики розпочато виконання нової НДР

15.04.2020

На кафедрі інформатики і кібернетики розпочато виконання нової  НДР «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (Державний реєстраційний номер: 0120U101970)

Викладачі кафедри інформатики і кібернетики взяли участь у щорічному конкурсі проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України. На розгляд експертів – науковців нами було представлено проект прикладного дослідження «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання». Загалом на конкурс було подано 154 проекти з різних закладів вищої освіти України.

Цього року експертиза проходила в два етапи. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2020 № 499 «Про формування тематичних планів наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2020 рік» проект кафедри увійшов до числа переможців.

Наукове керівництво здійснює доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Осадчий Вячеслав Володимирович. Наразі відбувається організаційна робота і вже розпочато підготовку до наукових заходів, на яких будуть презентовані перші отримані результати