Випускників коледжів, училищ та технікумів запрошуємо продовжити навчання в університеті

27.05.2019

Випускників коледжів, училищ та технікумів запрошуємо продовжити навчання в університеті за скороченим циклом з 2-го або 3-го курсу з можливістю вступу на бюджет без ЗНО.
Ви можете вступити на 2-й курс університету після закінчення будь якої спеціальності вашого закладу на спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 015.10 «Професійна освіта. Комп`ютернi технології» за контрактом.
На 3-й курс ви можете вступити за спорідненою спеціальністю на бюджет.
Наприклад, якщо ви навчалися за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», ви можете продовжити навчання з 3-го курсу на спеціальності «Комп’ютерні науки».
Для вступу вам потрібно надати відповідні документи до приймальної комісії МДПУ та пройти фахове випробування з математики і продемонструвати середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста.
Більше інформації на сайті приймальної комісії

Ми вас чекаємо на таких спеціальностях:
— Комп’ютерні науки — фахівець з комп’ютерних наук – сучасна, цікава, перспективна та високооплачувана спеціальність. Ми навчимо Вас розробляти бази даних, сайти, веб-сервіси, ігри, десктопні та серверні програми, високонавантажені системи; налагоджувати комп’ютерні мережі; тестувати програмне забезпечення; здійснювати наукове дослідження у галузі ІТ. Ви зможете працювати на підприємствах різних форм власності, де є потреба у фахівцях з комп’ютерних наук. Більше інформації на сайті кафедри
— Середня освіта (Інформатика) — учитель інформатики нині є обґрунтовано затребованою спеціальністю на сучасному ринку праці. Ми навчимо Вас не лише ґрунтовним знанням з методики викладання інформатики у школі, а й з багатьох суміжних дисциплін інформатичного профілю, педагогіки і основ психології. Ви набудете вмінь спілкуватися з учнівським чи студентським колективом та інші професійні навички педагогічної діяльності. Більше інформації на сайті кафедри
— Професійна освіта. Комп`ютернi технології — подвійна перевага: професіонал в області комп’ютерних технологій та інженер-педагог. Це надає можливість працювати на ринку освітніх послуг у сфері професійної підготовки фахівців комп’ютерного профілю. Більше інформації на сайті кафедри