Сіциліцин Юрій Олександрович

Сіциліцин Юрій Олександрович

25.10.2017

Старший викладач кафедри інформатики і кібернетики, доктор філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 17 років

 

ORCID | Google Scholar | Publons 

 

Вища освіта:

  • Запорізький державний технічний університет. Радіоінженер-конструктор-технолог.

Захищено дисертацію:

  • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) на тему «Формування готовності майбутніх інженерів-програмістів до використання паралельних обчислень у професійній діяльності». Захищено в 2021 р., разова спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.015 (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).

Досвід роботи: 

  • 1996 – 2004: програміст ТОВ «Мелітопольський ринок»;
  • 2004 – 2013: старший викладач кафедри інформатики та комп’ютерного моніторингу Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
  • 2013 – 2018: старший викладач кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету;
  • з 2018 – старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові праці: 

У науковому доробку понад 24 наукових праць, 1 методичні рекомендації, 4 статті у фахових виданнях України, 1 стаття у зарубіжних виданнях, 19 тез доповідей на конференціях, 6 свідоцтв на предмет авторського права. Індекс Гірша у Google Scholar – 2.

 

Список праць 

 

Наукові інтереси:

Формування готовності майбутніх інженерів-програмістів до використання паралельних обчислень у професійній діяльності.

 

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:     

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/002412-17 № 2412. від 24.03.2017 Тема випускної роботи: Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Інноваційно-технологічні процеси при вивчені дисципліни «Крос-платформне програмування»».