Осадчий В’ячеслав Володимирович

Осадчий В’ячеслав Володимирович

25.10.2017

Завідувач кафедри інформатики і кібернетики, доктор педагогічних наук, професор

Гарант освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня Професійна освіта. Цифрові технології

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 20 років

 

Wikipedia ORCID | Google Scholar | Scopus | Publons | ResearchGate

 

Вища освіта:

 • Мелітопольський державний педагогічний інститут (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, 1992-1997), спеціаліст, спеціальність «Хімія та основи інформатики».
 • Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, 2008-2013), бакалавр з фінансів і кредиту.
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків, 2017-2018), магістр з управління інтелектуальною власністю.
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, 2017-2018), магістр, спеціальність «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія».
 • Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, 2019-2020), магістр з комп’ютерних наук.

Захищені дисертації:

 • кандидатська дисертація: «Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет» за спеціальністю 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти;
 • докторська дисертація: «Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету» за спеціальністю 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти (015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»).

Досвід роботи: 

 • Навчально-виробничі комбінати №1,2; Центр трудової підготовки і профорієнтації молоді (Мелітополь, Україна), вчитель інформатики – 1994-1998 рр.
 • Мелітопольський державний педагогічний університет (Мелітополь, Україна), начальник інформаційно-комп’ютерного центру – 1999-2013 рр.;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет (Мелітополь, Україна), асистент кафедри інформатики і обчислювальної техніки – 2000-2002 рр.;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет (Мелітополь, Україна), старший викладач кафедри інформатики і кібернетики – 2002-2006 рр.;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна) – доцент кафедри інформатики і кібернетики – 2006-2013 рр.;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна) – професор кафедри інформатики і кібернетики – 2013-2014 рр.;
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, Україна) – завідувач кафедри інформатики і кібернетики – з 2014 по теперішній час.

Наукові праці: 

У науковому доробку більше 300 публікацій, з них 181 наукового та 70 навчально-методичного характеру, в тому числі 37 статей у наукових журналах, включених в наукометричні бази Web of Science / Scopus, 113 статей в наукових фахових виданнях, включених до затвердженого Міністерством освіти і науки України переліку, монографії (2), патент (1), свідоцтво про реєстрацію об’єктів авторського права (24), навчально-методичні посібники (9).

 

Список праць  |  Список авторських свідоцтв  |  Копії авторських свідоцтв  |  Патент

Список навчально-методичних посібників  |  Сертифікати про участь у конференціях та семінарах

 

Наукові інтереси:

Інформаційно-комунікаційні технології, адаптивні системи навчання, інформаційні та експертні системи, комп’ютерні науки.

 

Наукова та міжнародна діяльність:

 • член-кореспондент Української Академії Акмеології (з 2015)
 • головний редактор наукового журналу «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology»
 • член редакційних колегій наукометричних видань, які індексуються в базах даних Thomson Reuters та Scopus: «Information Technologies and Learning Tools» (Україна), «Computing Conference (formerly called Science and Information (SAI) Conference)» (UK), «International Conference on Higher Education Advances» (Spain)
 • член редакційних колегій наукових фахових видань України: «Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University» (Ukraine), «Information Technologies and Learning Tools» (Ukraine), «Scientific papers of Berdyansk State Pedagogical University Series: Pedagogical sciences» (Ukraine).
 • співголова Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з інформаційно-комунікаційних технологій (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
 • постійний член журі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з інформаційних технологій (Хмельницький національний університет) і з професійної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків).
 • член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю: «Теорія і методика професійної освіти» (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
 • здійснює керівництво докторантурою зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Інформаційні технології)»

За останні роки під керівництвом В.В. Осадчого було захищено 55 дипломних, три докторські та три кандидатські дисертації, отримано вісім призових місць на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт в області теорії і методики професійної освіти та інформаційних технологій. Здійснює постійне рецензування та опанування дисертацій кандидатів педагогічних наук та докторів філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

 

Нагороди:

 • Медаль з нагоди святкування 15-ї річниці Незалежності України (2006 р.)
 • Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.)
 • Почесна грамота МОН України (2007 р.) з нагоди Дня науки
 • Почесна грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації (2008 р.)
 • Знак «Відмінник освіти України» (2009 р.)
 • Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.)
 • Подяка Прем’єр-міністра України (2013 р.)
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (2015 р.)
 • Подяка голови Запорізької обласної державної адміністрації (2016 р.)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2016 р.)
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017 р.)
 • Заслужений діяч науки і техніки (2018 р.)

   Дипломи  |  Листи подяки  |  Грамоти

 

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:     

 • 2005 р., Київ – Шоста Літня школа дистанційного навчання
 • 2006 р., Академія Велеса – Сертифікат: «Навчання персоналу»
 • 2007 р., Київ – «Організація діяльності підрозділів з питань інтелектуальної власності вищих навчальних закладів»
 • 2011 р., Київ – Сертифікат «Управління проектами PMCamp»
 • 2012 р., Київ – «Організація роботи підрозділів дистанційного навчання в вищих навчальних закладах»
 • 2013-2014 рр. – Стажування на базі ДВНЗ «Запорізький національний університет», кафедра інформаційних технологій
 • 2014-2015 рр. – Стажування на базі Інженерно-педагогічного факультету Софийского техничного університету м.Слівен (Болгарія)
 • 2019-2020 рр. – Стажування на базі Запорізького національного університету (СС 02125243/0147-20)

Свідоцтва про підвищення кваліфікації