Круглик Владислав Сергійович

Круглик Владислав Сергійович

25.10.2017

Професор кафедри інформатики і кібернетики, доктор педагогічних наук

Гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня Середня освіта. Інформатика

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 14 років

 

ORCID | Google Scholar | Scopus | Publons

 

Вища освіта:

 • 2003 рік Херсонський державний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Кваліфікація: викладач математики, вчитель інформатики.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Методична система навчання лінійної алгебри у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Докторська дисертація «Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід роботи: 

 • 15.08.2003 р. – 16.05.2003 – Херсонський державний університет, асистент кафедри прикладної математики та інформаційних технології
 • 17.05.2003 р. – 01.09.2005 р. – Херсонський державний університет, асистент кафедри інформатики.
 • 01.09.2005 р. – 10.11.2006 р. – Херсонський державний університет, завідувач лабораторії тестування програмних продуктів науково-дослідного інституту інформаційних технології.
 • 10.11.2006 р. – 20.12.2006 р. –  Херсонський державний університет, завідувач лабораторії інтегрованих середовищ навчання науково-дослідного інституту інформаційних технології.
 • 01.09.2006 р. – 07.11.2006 р. – Херсонський державний університет, асистент кафедри інформатики з навантаженням 0,5 ставки за сумісництвом.
 • 01.09.2008 р. – 30.06.2009 р. – Херсонський державний університет, асистент кафедри інформатики з навантаженням 0,5 ставки за сумісництвом.
 • 01.10.2009 р.- 01.10.2010 р. – Херсонський державний університет, завідувач лабораторії з обробки та впровадження педагогічних програмних засобів науково-дослідного інституту інформаційних технології.
 • 01.10.2010 р. – 01.04.2011 р. – Херсонський державний університет, доцент кафедри інформатики.
 • 01.04.2011 р. – 01.09.2013 р. – Херсонський державний університет, доцент кафедри інформатики та програмної інженерії.
 • 11.12.2013р. – 30.10.2015 р. – Херсонський державний університет, доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
 • 04.11.2015 р. – 23.09.2020 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри інформатики і кібернетики.
 • 24.09.2020 р. – по теперішній час – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, професор кафедри інформатики і кібернетики.

Наукові праці: 

У науковому доробку 120 наукових праць, 13 методичні рекомендації, 5 статей у журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus, 37 статті у фахових виданнях України, більше 27 тез доповідей на конференціях, 2 монографії (1 одноосібна, 1 колективна), 11 свідоцтв про реєстрацію об’єктів авторського права, 2 навчальні посібники, 1 навчально-методичний посібник.

 

Список праць | Свідоцтва про участь у конференціях | Список авторських свідоцтв

 

Наукові інтереси:

Веб-програмування, організація роботи програмістів у команді, проблеми розробки програмних продуктів, професійна підготовка майбутніх програмістів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дистанційні технології навчання.

 

Наукова та міжнародна діяльність:

 • рецензент наукових досліджень у журналах та конференціях «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology» (Україна), «Higher Education Advances» (Валенсія)
 • Член редколегії фахового видання з педагогіки «Професійна освіта: методологія, теорія та технології» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
 • Член редколегії Збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті» (Херсонського державного університету)
 • Отримання міжнародного сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 (Сертифікат KJ-A 20/02/114).
 • Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2020, 2021 р.)
 • Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» (Хмельницький національний університет, 2020, 2021 р.)
 • Член оргкомітету та журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Розробка мобільних додатків» (МДПУ імені Богдана Хмельницького, 18-19 квітня 2019 р.)
 • Здійснює постійне рецензування та опонування дисертацій кандидатів педагогічних наук та докторів філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Підвищення кваліфікації:

 • Міжнародне наукове стажування у Вищій лінгвістичній школі Ченстохова (Польща): 1.11.2019 – 1.02.2020
 • Міжнародне наукове стажування у Західно-Фінляндському коледжі (Länsi Suomen Opisto): 21.11.2016 – 25.11.2016, м. Гуйттінен, Фінляндія у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови.