Конюхов Сергій Леонідович

Конюхов Сергій Леонідович

25.10.2017

Старший викладач кафедри інформатики і кібернетики, кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 21 рік

 

ORCID | Google Scholar | Scopus | Publons | ResearchGate 

 

Вища освіта:

 • Севастопольський державний технічний університет. Спеціальність: Комп’ютерні й інтелектуальні системи і мережі.

Захищено дисертацію:

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування». Захищено у спеціалізованій раді К 18.053.01 (2019 р., МДПУ імені Богдана Хмельницького)

Досвід роботи: 

 • 1996 – 1998: інженер-програміст, Мелітопольський завод «Гідромаш»
 • 1998 – 1999: завідувач лабораторії, Мелітопольське відділення Сімферопольського державного університету
 • 1999 – 2010: старший викладач кафедри інформатики та математики, Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету у м. Мелітополі
 • з 2010 року: старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові праці: 

У науковому доробку 71 наукова публікація, зокрема у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus – 3, Web of Science – 1), у фахових виданнях України (9); методичні рекомендації (4); авторські свідоцтва (3).

 

Список праць | Список авторських свідоцтв | Список конференцій, в яких брав участь

 

Наукові інтереси:

Комп’ютерні науки; професійна підготовка програмістів; використання в освітньому процесі дистанційних технологій

 

Наукова та міжнародна діяльність:

 • участь у виконанні НДР «Розробка методичного та програмного забезпечення для проведення радарних спостережень, формування інформаційної бази даних з міграцій птахів в Азово-Чорноморському регіоні України» (ДР № 0115U000256) 2015 р.
 • участь у виконанні НДР «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (ДР № 0120U101970) 2020 р.
 • член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (2020 р.)
 • II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Розробка мобільних додатків» (член оргкомітету) 2018-2019 н.р.
 • керівництво студентським науковим гуртком «Програміст»
 • підготовка студентів до олімпіади з програмування.

Нагороди:

 • Грамота МДПУ (19.05.2014)
 • Грамота МДПУ (16.07.2018)

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:     

 • Стажування на кафедрі інформаційних технологій Запорізького національного університету. 18.11.2013 – 19.05.2014. Сертифікат № 000-42/13.
 • Підвищення кваліфікації в Центрі дистанційного навчання МДПУ імені Богдана Хмельницького за напрямом «Дистанційні технології навчання». 11.11.2013 – 11.02.2014.
 • Стажування у Західно-Фінляндському коледжі (Lansi Suomen Opisto): 28.08.2016 — 03.09.2016, м. Гуйттінен, Фінляндія. Сертифікат про проходження стажування від 03.09.2016.
 • Інтенсивний курс з вивчення англійської мови (29.08.2016 — 03.09.2016, Західно-Фінляндський коледж, м. Гуйттінен, Фінляндія). Сертифікат про володіння англійською мовою на рівні Intermediate від 03.09.2016.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи GOOGLE MEET, Google Classroom» (1,5 кредити ЄКТС, 45 годин). 14 грудня — 21 грудня 2020 року. Місце проходження: Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща). Сертифікат Es №3721/2020 від 21.12.2020.