Чорна Альона Віталіївна

Чорна Альона Віталіївна

25.10.2017

Старший викладач кафедри інформатики і кібернетики, кандидат педагогічних наук

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 7 років

 

ORCID | Google Scholar | Scopus | Publons | ResearchGate

 

Вища освіта:

 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Магістр Інформатики. Викладач вищого навчального закладу.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід роботи: 

 • 2012-2017 рр. інженер інформаційно-обчислювального центру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 • 2014-2020 рр. асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 • 2020 по сьогодні старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові праці: 

Більше 64 наукових праць, 3 методичні рекомендації, 2 статті у журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus, 8 статей у фахових виданнях України, більше 37 тез доповідей на конференціях, 11 свідоцтв на предмет авторського права. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 3.

 

Список праць | Свідоцтва про участь у конференціях | Список авторських свідоцтв

 

Наукові інтереси:

Інформаційно-комунікаційні технології, lego-роботи, педагогічний експеримент, дистанційне навчання, управління проєктами.

 

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Міжнародне наукове стажування у Західно-Фінляндському коледжі (Länsi Suomen Opisto): 28.08.2016 – 03.09.2016, м. Гуйттінен, Фінляндія у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови.
 • Підвищення кваліфікації в Запорізькому національному університеті (25.11.19-25.05.20) (180 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «The cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform» (28.09.2020-05.10.2020) ES №1473/2020 (1,5 ECTS, 45 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Online learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the Moodle platform» (09.11.2020-16.11.2020) ES №2321/2020 (1,5 ECTS, 45 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи GOOGLE MEET, Google Classroom» (14.12.2020-21.12.2020) (1,5 ECTS, 45 годин)

Грамоти:

 • Почесна грамота Мелітопольської районної державної адміністрації (06.09.2016 р.)
 • Грамота Мелітопольської районної ради (10.05.2017 р.)