Чорна Альона Віталіївна

Чорна Альона Віталіївна

25.10.2017

Доцент кафедри інформатики і кібернетики, кандидат педагогічних наук

Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня Середня освіта. Інформатика

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 8 років

 

ORCID | Google Scholar | Scopus | Publons | ResearchGate

 

Вища освіта:

 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Магістр Інформатики. Викладач вищого навчального закладу.

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 25 листопада 2020 р. у спеціалізованій раді К 18.053.01 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь).

Досвід роботи: 

 • 2012 — 2017 рр. – інженер інформаційно-обчислювального центру Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 • 2014 — 2020 рр. –асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
 • з 2020 по сьогодні – старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові праці: 

Більше 69 наукових праць, 3 методичні рекомендації, 2 статті у журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus, 8 статей у фахових виданнях України, більше 40 тез доповідей на конференціях, 13 свідоцтв на предмет авторського права. Індекс Гірша в Scopus – 2, у Google Scholar – 3.

 

Список праць | Свідоцтва про участь у конференціях | Список авторських свідоцтв

 

Наукові інтереси:

Інформаційно-комунікаційні технології, lego-роботи, педагогічний експеримент, дистанційне навчання, освітні технології, управління проєктами.

 

Наукова та міжнародна діяльність:

 • Волонтер програми FIRST Lego League та Robotika
 • Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (2018-2022 рр.)
 • Член оргкомітету ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Розробка мобільних додатків» (2019)
 • Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці» (2019, 2021 р.)
 • Проходження навчання по впровадженню робототехніки у навчальний процес (6.02.2021, 6.03.2021, 20.03.2021, 22.01.2022)
 • Отримання міжнародного сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2. м. Ченстохова (Польща). 15.04.2021 (Сертифікат KJ-A 21/04/78).

Грамоти:

 • Почесна грамота Мелітопольської районної державної адміністрації (06.09.2016 р.)
 • Грамота Мелітопольської районної ради (10.05.2017 р.)

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:

 • Міжнародне наукове стажування у Західно-Фінляндському коледжі (Länsi Suomen Opisto): 28.08.2016 – 03.09.2016, м. Гуйттінен, Фінляндія у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови.
 • Підвищення кваліфікації в Запорізькому національному університеті (25.11.19-25.05.20) (180 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «The cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform» (28.09.2020-05.10.2020) ES №1473/2020 (1,5 ECTS, 45 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Online learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the Moodle platform» (09.11.2020-16.11.2020) ES №2321/2020 (1,5 ECTS, 45 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи GOOGLE MEET, Google Classroom» (14.12.2020-21.12.2020) (1,5 ECTS, 45 годин)
 • Підвищення кваліфікації на базі Української інженерно-педагогічної академії круглий стіл на тему «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11.03.2021 р. — 12.03.2021 р. (12 акад. год.) № UEPA-RT2-218.
 • Підвищення кваліфікації за видом навчання за програмою підвищення кваліфікації на базі ВГО «Українська асоціація з інформаційних технологій» онлайн-форум на тему «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі» 25.03.2021 (6 годин) (ПК-К 21-03/307).
 • Участь в International round table (3 год.) «Inclusive education and rehabilitation: partnerships, strategies, methodologies (Ukraine and European dimensions)» (4.04.2021) Сертифікат № DZUVQI-CE000090
 • Участь в Virtual International Workshop «European project management: Applied information technology in education» 13.04.2021 Сертифікат № 02/2021/IVW/INBIE/P-2.
 • Міжнародне стажування на базі Вищої Школи Лінгвістичної, м. Ченстохова, Польща, за онлайн-програмою науково-педагогічного стажування в рамках Європейського освітнього проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» 15.01.2021 р. – 15.04. 2021 р. (180 год.) (КРК 21/04/04).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) м. Люблін на тему: «Using the opportunities of cloud services for masters and postgraduate students» (10.05.2021-17.05.2021) (45 годин) ES №6048/2021.
 • Участь в міжнародній літній школі EU principles and values: diversity and inclusion in education for sustainable development» (1,5 ECTS, 60 год ) 5-9 липня 2021 м. Мелітополь. Сертифікат EUPVS000081
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Selection, preparation, and publication of scientific articles in scientific journals that are indexed in Scopus and Web of Science databases» (13.09.2021-20.09.2021) ES №8020/2021 (1,5 ECTS, 45 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Using opportunities of cloud services in online training with the use of Microsoft teams and Office 365 platforms» (01.11.2021-08.11.2021) ES №8473/2021 (1,5 ECTS, 45 годин).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Academic integrity in countries of the European Union and UKRAINE» (22.11.2021-29.11.2021) ES №8717/2021 (1,5 ECTS, 45 годин).