Крашеніннік Ірина Володимирівна

Крашеніннік Ірина Володимирівна

16.10.2017

Асистент кафедри інформатики і кібернетики, доктор філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 17 років

 

ORCID | Google Scholar | Scopus | Publons | ResearchGate

 

Вища освіта:

 • Мелітопольський державний педагогічний інститут, спеціаліст, спеціальність «Хімія та основи інформатики»

Захищено дисертацію:

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) на тему «Формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах». Захищено в 2020 р., разова спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.001 (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).

Досвід роботи: 

 • 1997-1998: інженер кафедри інформатики та обчислювальної техніки Мелітопольського державного педагогічного інституту;
 • 1998-1999: методист кафедри Інформатика Мелітопольського відділення Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе;
 • 1999-2000: методист навчально-виробничого відділу Мелітопольського відділення Сімферопольського державного університету імені М.В. Фрунзе;
 • 2000-2001: завідувач лабораторії кафедри інформатики і математики Мелітопольського відділення Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
 • 2001-2002 рік асистент, 2002-2005 рік старший викладач кафедри інформатики і математики Економіко-гуманітарного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського в м. Мелітополі;
 • 2005-2015: начальник навчального відділу Економіко-гуманітарного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет» у м. Мелітополі Запорізької області;
 • 2016-2017: асистент кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету;
 • з 2017 року: асистент кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові праці: 

У науковому доробку 30 наукових публікацій, зокрема у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus – 2, Web of Science – 1), у фахових виданнях України (6); методичні рекомендації (2); авторські свідоцтва (2).

 

Список праць | Список авторських свідоцтв | Список конференцій, в яких брала участь

 

Наукові інтереси:

професійна підготовка ІТ-фахівців; персоналізація навчання; освіта дорослих; гендерні студії

 

Наукова та міжнародна діяльність:

 • участь у виконанны НДР «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (реєстраційний номер № 0120U101970)
 • член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (2018-2020 рр.)
 • виконавчий редактор електронного науковометричного видання «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology»

Нагороди:

 • Подяка ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького (наказ №175/50-07 від 14.05.2018)
 • Грамота первинної профспілкової організації МДПУ імені Богдана Хмельницького (04.10.2019)
 • Грамота ректора МДПУ імені Богдана Хмельницького (24.12.2020)

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:     

 • Підвищення кваліфікації в сфері проєктного менеджменту та організації міжсекторної міжнародної співпраці (30 год., 1 кредит ЄКТС). Червень 2020. Місце проходження: фундація CEASC, ГО «Асоціація проєктних менеджерів України» під патронатом Університету Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь, Польща. Тема «Проєктний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти». Сертифікат № 0673.20.
 • Підвищення кваліфікації в сфері проєктного менеджменту та розробки проєктів (30 год., 1 кредит ЄКТС). Вересень-жовтень 2020. Місце проходження: фундація CEASC, ГО «Асоціація проєктних менеджерів України» під патронатом Університету Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь, Польща. Тема «Розробка м’яких проєктів для дотаційного фінансування: практичні інструменти». Сертифікат № 1528.20.
 • Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи GOOGLE MEET, Google Classroom» (1,5 кредити ЄКТС, 45 годин). 14 грудня — 21 грудня 2020 року. Місце проходження: Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща). Сертифікат ESN №3691/2020 від 21.12.2020.