Прокоф’єв Євген Геннадійович

Прокоф’єв Євген Геннадійович

25.02.2017

Доцент кафедри інформатики і кібернетики, кандидат педагогічних наук

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 13 років

 

ORCID  |  Scopus

 

Вища освіта:

 • 2002 рік Мелітопольський державний педагогічний університеті зі спеціальності «Психологія». Кваліфікація практичного психолога в закладах освіти..

Захищені дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Організаційно-педагогічні засади загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Досвід роботи: 

 • 02.09.2002 р. – 30.06.2003 – Мелітопольський державний педагогічний університет, асистент кафедри інформатики та ОТ за сумісництвом.
 • 01.09.2003 р. – 31.10.2006 р. – Мелітопольський державний педагогічний університет, асистент кафедри інформатики.
 • 01.11.2009 р. – 14.08.2010 р. – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, асистент кафедри математики і фізики.
 • 01.09.2010 р. – 26.08.2011 р. – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, асистент кафедри інформатики і кібернетики.
 • 03.09.2012 р. – 27.08.2013 р. – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики.
 • 27.08.2013 – 02.09.2013 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, провідний інженер центру дистанційного навчання.
 • 02.09.2013 – 01.09.2014 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики.
 • 01.09.2014-28.11.2014 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри інформатики і кібернетики.
 • 01.12.2014-01.08.2015 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри інформатики і кібернетики.
 • 12.10.2015-30.06.2018 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики.
 • 03.09.2018-31.10.2018 – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри інформатики і кібернетики.
 • 31.10.2018 – по теперішній час – Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики.

Наукові праці: 

У науковому доробку 39 наукових праць, з них 29 наукового та 5 методичного характеру, у тому числі 16 статей у наукових фахових виданнях, включених до затвердженого МОН України переліку, 2 статті в журналах, внесених до науково-метричних баз даних Scopus, 4 статті в журналах, внесених до інших науково-метричних баз даних 2 монографії (1 одноосібна, 1 колективна), 3 свідоцтва про реєстрацію об’єктів авторського права, 5 методичних рекомендацій.

 

Список праць | Свідоцтва про участь у конференціях | Список авторських свідоцтв 

 

Наукові інтереси:

Профейсійна підготовка майбутніх вчителів інформатики, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дистанційні технології навчання, дидактичні основи професійної освіти

 

Наукова та міжнародна діяльність:

Здійснює постійне рецензування дисертацій кандидатів педагогічних наук та докторів філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

 

Підвищення кваліфікації:

Міжнародне наукове стажування у Вищій лінгвістичній школі Ченстохова (Польща): 1.11.2019 – 1.02.2020