Букреєв Дмитро Олександрович

Букреєв Дмитро Олександрович

23.09.2016

Викладач-стажист кафедри інформатики і кібернетики

 

ORCID  |  Google Scholar | ResearchGate

 

Вища освіта:

  • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, факультет інформатики математики та економіки, магістр, спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Тема дисертації:

  • кандидатська дисертація: «Педагогічні засади використання засобів інтелектуальних інформаційних технологій для індивідуалізації навчання студентів IT- спеціальностей» за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Досвід роботи: 

  • 2017-2018 – адміністратор інформаційної системи ТОВ «Мелітопольський Олійноекстракційний завод»
  • з 2019 – викладач-стажист кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Наукові праці: 

У науковому доробку більше 15 наукових праць, зокрема у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus – 3, WoS – 1) та у фахових виданнях України (3), а також, авторські свідоцтва (1).

 

Список праць | Свідоцтва про участь у конференціях

 

Наукові інтереси:

Професійна освіта, освітні технології, педагогічна освіта, нейронні мережі, дистанційне та змішане навчання, цифрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, штучний інтелект, автоматизація освіти

 

Наукова та міжнародна діяльність:

  • експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за галуззю 122 «Комп’ютерні науки»
  • волонтер програми FIRST Lego League, онлайн-волонтер програми United Nations Volunteers,

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:     

  • 2019 – ІV Грінченківська наукова зимова школа для магістрантів, аспірантів і докторантів у галузі знань «освіта/педагогіка»