Ібрагімова Людмила Анатолівна

Ібрагімова Людмила Анатолівна

16.01.2016

Старший викладач кафедри інформатики і кібернетики, доктор філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

 

Загальний науково-педагогічний стаж − 17 років

 

ORCID  |  Google Scholar

 

Вища освіта:

  • Бердянський державний педагогічний університет, спеціальність: «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні»

Захищено дисертацію:

  • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) на тему «Формування алгоритмічної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі професійної підготовки». Захищено в 2021 р., разова спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.013 (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького).

Досвід роботи: 

  • 2005 – 2012 викладач кафедри інформатики та комп’ютерного моніторингу Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій міжнародного університету розвитку людини «Україна».
  • 2012-2014 – старший викладач кафедри, завідувач кафедри інформатики Відокремленого підрозділу ЗІЕІТ у м. Мелітополь.
  • 2014-2018 – старший викладач кафедри комп’ютерні науки Таврійського державного агротехнологічного університету.
  • з 2018 – старший викладач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Наукові праці: 

У науковому доробку 15 наукових праць, зокрема у виданнях, фахових виданнях України (5), зарубіжні видання (1),  методичні рекомендації (10).

 

Список праць

 

Наукові інтереси:

Професійна підготовка ІТ-фахівців, формування алгоритмічної компетентності.

 

Підвищення кваліфікації та додаткова освіта:    

  • Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/002302-17 Національний інститут біоресурсів і природокористування України з 13.03.1017 по 24.03.2017.